Yrityksille

Tehokasta hiilensidontaa kotimaisiin kasvaviin metsiin

Yrityksille

Teillä on päästö, meillä (metsässä) on ratkaisu.

Hiilipäästöillä on väliä.

Ilmastonmuutosta pidetään yhtenä aikamme suurimmista haasteista ihmiskunnalle. Huoli ilmaston lämpenemisestä on saanut monet ihmiset ja organisaatiot pohtimaan kulutustottumuksiaan ja toimintamallejaan. Kantar TNS Oy:n (2019) tekemän kyselytutkimuksen mukaan esimerkiksi joka neljäs suomalainen on kokenut ahdistusta ilmastonmuutoksesta.

Ilmastovastuu on välttämättömyys menestyvälle liiketoiminnalle.

Me uskomme, että yritykset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Asiakkaat haluavat valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Keskeistä tämän tarpeen tyydyttämiseksi ovat käytännön toimenpiteet tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja näistä toimenpiteistä kommunikoiminen ymmärrettävällä tavalla asiakkaalle. Ilmaston huomioivan toimintatavan, markkinointiviestinnän ja tuotedesignin avulla yritys voi auttaa asiakastaan toimimaan ilmastovastuullisesti.      

Ilmaston näkökulmasta vastuullisen toiminnan lähtökohtana on, että organisaatiot omaksuvat vähentämisen kulttuurin hiilipäästöille. Tähän toimintamalliin kuuluvat päästöjen tunnistaminen ja niiden kustannustehokas vähentäminen jatkuvana prosessina. Se osa päästöistä, jota ei ole tällä hetkellä mahdollista tai kustannustehokasta välttää, voidaan vastaavasti kompensoida kasvattamalla hiilinielua tai tukemalla päästövähennyksiä toisaalla.

Ratkaisumme löytyy kotimaisista metsistä

Havulatva Oy auttaa teitä tarjoamaan asiakkaillenne ilmastoystävällisen vaihtoehdon. Räätälöimme palvelukokonaisuuden yrityksenne tarpeiden mukaan.

Hiilipäästöjen kompensoiminen metsänlannoituksella

 • Toteutamme metsänlannoitushankkeen, joka kasvattaa hiilinielua kotimaisessa talousmetsässä yrityksenne tilaaman hiilikompensaation verran.
 • Kompensaatiomaksu kattaa osan metsänomistajalle koituvista lannoituskustannuksista.
 • Kompensaatiomaksun avulla tuetaan lannoituskohteita, jotka muuten jäisivät toteutumatta.
 • Kompensaatiomaksua vastaan metsänomistaja sitoutuu säilyttämään lannoitetun metsäalueensa puustoisena lannoitusta seuraavat 8 vuotta.
 • Havulatva Oy vastaa lannoitushankkeiden myynnistä, hankkeiden toteutuksesta, osapuolten välisistä sopimuksista, sopimusten valvonnasta ja rahaliikenteestä.
 • Asiakas voi valita maantieteellisen alueen, jossa hanke toteutetaan (esim. yrityksen kotimaakunta).
 • Asiakkaalle toimitetaan lannoituskohteen sijainti sekä päivittyvä linkki, josta voi seurata hankitun hiilinielun kehittymistä ja tarkastella ilmakuvaa kohteesta.

Hankkeen laajuus voidaan määritellä esim. kompensoidun tuotteen toteutuneen myynnin perusteella.

Muut palvelut

 • Päästölaskenta
 • Yrityksen kompensaatiotarpeen kartoitus
 • Hiilikompensaation integroiminen tuotedesigniin ja markkinointiviestintään
 • Vierailut lannoituskohteella    

  

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä