Havulatva mukana HKScan:in ja heidän sopimustuottajien ilmastotalkoissa

    Havulatva on ollut mukana kevään ja alkukesän aikana pilotissa, jossa sidotaan merkittävä määrä hiilidioksidia ilmakehästä. Kesällä toteutettavissa lannoituksissa sidotaan 500 keskivertosuomalaisen vuosipäästöt metsän lisäkasvuun. Metsänlannoitus on hyvä käytännön esimerkki, miten edistämme paikallista hiilensidontaa yhdessä tuottajiemme kanssa. Tällä pilotilla emme kompensoi HKScanin hiilijalanjälkeä, mutta haluamme tarkastella mahdollisuuksia avoimin mielin. Olemme valmiit skaalaamaan parhaat ratkaisut…